Projecten

B1008

nieuwbouw op hoekperceel

Bouwel

korte beschrijving van het project:

  • hoekperceel in typische verkaveling
  • contrast in materiaal & volume
  • max. privacy vs. zonbeleving