bureau

team

architect Paul Bellemans

  • diploma van architect N.H.I.B.S., Antwerpen, 1973
  • getuigschrift van bijkomende gespecialiseerde opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en bijkomende gespecialiseerde opleiding Monumenten- en Landschapszorg
  • ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten voor de Provincie Antwerpen, als zelfstandig architect, sedert 1976
  • lid van het Bureau van de Orde van Architecten voor de Provincie Antwerpen, van 1987 tot 1997
  • achtereenvolgens mede-oprichter, assistent, docent, dekaan en stafdocent van de Postgraduaat Opleiding Monumenten- en Landschapszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, vanaf 1976 tot heden, specifieke onderwijsopdracht: docent projectonderzoeken
  • deskundige bij Rechtbank van Koophandel van Mechelen